Program partnerski elSAS

Program partnerski to unikatowa propozycja stałej współpracy z naszą firmą i możliwość uzyskania dodatkowego, stałego dochodu do swojego budżetu.

Wszystkie osoby nawiązujące z nami współpracę w ramach programu partnerskiego otrzymują niezbędne wsparcie merytoryczne i pełną pomoc techniczną.

Program partnerski elSAS może przyjąć dwie formy:

  • 1. Doprowadzenie do podpisania rocznej umowy na świadczenie usług systemu elSAS
  • 2. W przypadku firm – podpisanie w imieniu naszej firmy rocznej umowy na świadczenie usług systemu elSAS
  • 3. Partner techniczny elSAS - przejęcie całkowitej odpowiedzialności za klienta od chwili instalacji po codzienną obsługę

Obie formy wymienione w pierwszym i drugim punkcie skutkują wypłatą wynagrodzenia dla Państwa od naszej firmy, w wysokości odpowiednio 500 zł brutto dla pierwszej opcji i 600 zł brutto dla drugiej opcji.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą dodatkowo uzyskać możliwość udziału w zyskach w wysokości 10% wykupionego abonamentu – płatne w comiesięcznych transzach.

W przypadku wspołpracy na zasadach partnera technicznego elSAS - Zapewniamy preferencyjne ceny licencji, przeszkolenie kadry wdrożeniowej, dostęp do materiałów szkoleniowych oraz systemu autoaktualizacyjnego.

Aby uczestniczyć w programie partnerskim z naszą firmą można podpisać z nami umowę partnerską na dystrybucję systemu elSAS lub informować nas na bieżąco telefonicznie o możliwości pozyskania klienta przez naszego pracownika. Gdy realizacja zamówienia dojdzie do skutku – uruchamiamy profity przysługujące z uczestnictwa w programie partnerskim.

Wypłata środków wynikających z gratyfikacji programu partnerskiego następuje na wskazane konto bankowe po 3 miesiącach od zawarcia rocznej umowy na świadczenie usług dostępu do systemu elSAS.

Prowizję od abonamentu będącego efektem podpisanych umów wypłacamy w chwili gdy saldo należnych środków przekroczy kwotę 10% rocznej opłaty abonamentowej.